مجموعه آزمایشگاه‌ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز زاهدان

1383

آنالیز نمونه های ژئوشیمی، لیتو ژئوشیمی و معدنی

افسون نارویی

افسون نارویی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزاهدان

  سیستان و بلوچستان- زاهدان- خیابان دانشگاه- ساختمان سازمان صنعت معدن تجارت- سازمان زمین شناسی

  054-33410206 054-33410206

  www.gsi.ir

  info@gsi.ir

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها