طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

تاریخ بروز رسانی : 1398/09/04

شماره تماس آزمایشگاه :054-33410206
عنوان دستگاه :X-Ray Fluorescence Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :فقط نمونه های جامد و بفرم قرص مورد استفاده قرار میگیرد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Al- U ppm در حد صدم درصد.
Ag-Cd-Co-Cr-Cu-Mn-Ni-Pb-Bi-Sb-Zn-As ppm در حد صدم ppm.
Al- U درصد در حد صدم درصد.

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آماده سازی نمونه بصورت پودر 200مش تهیه قرص از پودر توسط آزمايشگاه 300000
خوانش عناصر موجود در قرص توسط دستگاه توسط آزمايشگاه 900000
خوانش عنصر موجود در نمونه توسط دستگاه جذب اتمی توسط آزمايشگاه 450000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 13:00
یکشنبه 8:00 13:00
دوشنبه 8:00 13:00
سه شنبه 8:00 13:00
چهارشنبه 8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
افسون نارویی کارشناس ارشد 054-33410206