سانتریفیوژ

تاریخ بروز رسانی : 1400/03/05

شماره تماس آزمایشگاه :076-33354939 داخلی 8
عنوان دستگاه :Centrifuge 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
همگن سازی دور بر دقیقه -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انجام سانتریفیوژجهت فالکون های 15 و 50 میلی لیتری در اختيار قرار دادن دستگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7 19
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
معصومه عابدی کارشناس ارشد 076-33354939 داخلی 8