طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1398/12/04

شماره تماس آزمایشگاه :32303872
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :نمونه های روغنی و نمونه های حاوی اب
توضیحات:شناسایی گرههای عملی ترکیبات آلی

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های جامد و مایع ppm به نمونه بستگی دارد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی گرههای عملی ترکیبات آلی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8.00 14.00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مریم پریش کارشناس ارشد 32303872