کروماتوگراف گازی

تاریخ بروز رسانی : 1398/12/04

شماره تماس آزمایشگاه :32303872
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های فرار ppm به ماده وابسته هست

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مریم پریش کارشناس ارشد 32303872