کارگروه تخصصی کروماتوگرافی

دبیر :  محمود نادری
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محمود نادری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 021-44787585
عادل قربانی قاضی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-32106000
مجتبی تاران دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم 08314274545
مینو خسرو شاهی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده شیمی 02185692605-02185692610
مریم محمدیان امیری دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی گروه فیتوشیمی 021-22431783-22431599-29904044
مهدی میرزا وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 021-44787585
کامکار جایمند وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 021-44787585
مریم یوسفی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
جعفر سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
وحید پناهی آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
زهرا بهراد وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 021-44787585
سمیه فکری قمی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 021-44787585
سمیرا محنت فرسا وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908
میترا بیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
وحید حسین زاده اقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
محبوبه بنی فاطمی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
کامبیز گیلانی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی 22432020
فریده باتقوا شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
مرضیه رضایی شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
کامران عشقی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
روح الله یعقوبی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-32106000
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
محبوبه لسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
مهدا سلطان نژاد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نرگس محمدی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده شیمی 02185692605-02185692610
زهره سادات فلسفی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-333261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-333261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-333261247
اصغر کنعانی دانشگاه تبریز 041-33393095
فاطمه دیرکوند مقدم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 061-36522436
محبوبه ابوالحسنی سورکی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
اعظم حمله داری شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
خدیجه حاجی بابایی نجف آبادی شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
علیرضا زابلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05431136454
زهرا آفرین آباده شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 06133223103-06133223104
زهرا فدایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 083-34274613
لاله باغ شیرین دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
سهیلا صمدی دانشگاه تهران 021-61113300
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران 02177240572
فهیمه رسول زاده دانشگاه لرستان 066-33120665
فریبا نظری سرنجه دانشگاه لرستان 066-33120665
محمد جواد دیانت دانشگاه خلیج فارس 077-31222629
سید جلال رضوی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
مهدی زنقایی دانشگاه فردوسی مشهد 05138804049
سحر نوحی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
مجید هاشمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌های نفت کرمانشاه 083-38358077
مهدی اعلایی شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
سارا پاک فطرت شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
زهرا ذوالفقاری شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
مسلم اولادشنبه شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
احسان بخشنده شرکت ها شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان 021-88847444
یسرا حسینی نسب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 66282273
زهرا مرادی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه خرمشهر 061-53507684
مینا خلیلی فراشاه شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
فرخنده سلیمی نژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده ی مواد و انرژی اصفهان 031-33222434
محمد صادقی نیا شرکت ها شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو 021-88067465
جواد فیضی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33113844
مهرنوش گرایش نژاد پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مریم محمودی شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
راضیه عظیمی اترگله وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 021-44787585
فروزان ابراهیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-32106000
سید محمد حنیف منافی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
مسعود مختاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 013-33447058
نجمه یزدانفر جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
مهناز قمبریان جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عاطفه امیدی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
هادی اصفهانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
حامد فراجی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
نفیسه جهانداری شرکت ها شرکت پویا شیمی بندرعباس 076-33344444
الیاس سلطانی دانشگاه مراغه 041-37276068
حمید مددی دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
سمیرا میهن پرست شرکت ها شرکت کنترل کیفی تستا 05135424801-8
شیدا طباخیان وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
شیوا محمدی دانشگاه مراغه 041-37276068
کبرا سادات هاشمی نسب زواره وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
مرضیه حریف شرکت ها شرکت پایانه محیط پاک 021-44025812
مینا عبدی زاده پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
هادی پرستار شهری دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مهسا مبرز شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مرتضی میر شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مهناز نورالهی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
کبری شبانی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
سیده سارا صادقی کلور پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
هادی قنبرنژاد وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 48255122 -021
رقیه حجی ‍ پورمشهدطرقی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
شیوا انواری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 7843
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 7843
سید علی میرمجیدی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 7843
مرضیه احمدی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
عاطفه السادات کاهه دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مریم آجوری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
زهرا دشت بزرگی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
محمد علی مرشدی شهر بابکی شرکت ها شرکت مهندسین مشاور خاک آزما نگین (کانیکو) 021-36279074-36279075-36251829
مصطفی تاجیک شرکت ها شرکت مهندسین مشاور خاک آزما نگین (کانیکو) 021-36279074-36279075-36251829
سیدحسین کمالی دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
ندا شیجونی فومنی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
داود جاهدی وایقان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
شیرین گودرزی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
حمید احدی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
حبیب باقری دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
شکوفه حسنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
اصغر زارع پاک روشن شرکت ها شرکت کیمیا مدبران دماوند 02165812868
امید اقبالی شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
آلاله خدادادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33113844
آیدا ایرجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
بابک پوراکبری شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
دریاناز فرهمند بروجنی دانشگاه اصفهان 031-37932900
زهره مومنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
سپیده مهرانی دانشگاه گلستان 01738736238
سعیده دبیرنیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
سیدحجت الله کاظمی قهفرخی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255366-021
فاطمه شاه رضایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصولات ارگانیک 083-34274613
فاطمه تاج آبادی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی 026-34764010-19
فروغ کرمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
لیلا صفی خانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
محمد کاظم پرنیان شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
مریم رضازادهء بنا وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
مهرداد کاشفی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی 026-34764010-19
مونا وفایی شرکت ها شرکت آزمون سلامت ایرانیان 01333583583
مینو برزکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33113844
نیلوفر احسانی شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
نیلوفر خرندی شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
هادی بهروج پیلی شرکت ها شرکت بهینه آزمای کیش 07644420780
سید وحید قاسمی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی 026-34764010-19
وحیده مهدوی وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 16-22403012-021
سحر بابایی شرکت ها شرکت دانش پژوهان پایش امین 02166559596
الهه هدایتی میارکلایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 011-33687367
فهیمه عرفانی شرکت ها شرکت تحقیقاتی پویندگان فراوری طبیعی 025-32812767
علیرضا محب علی شرکت ها شرکت تحقیقاتی پویندگان فراوری طبیعی 025-32812767
مرجان برازجانی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 34256207-026
حجت خراطی پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مجید محمدی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02144200094
سعید فضلی شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
فاطمه قربانی شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
زهرا مهرانی دانشگاه گیلان 01333690451
بهاره روزبهانی دانشگاه ملایر 08132355414
پگاه رجبی فر دانشگاه ملایر 08132355414
مسعود رئیسی ماکیانی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
علی کاوسی رحیم پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
محمد برخی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
زهرا ملکی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
مژگان صمدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
سهیلا ابراهیمی عماد جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
شبنم فلاح جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
صابر الماسی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
مینا محمد پور جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
الهام امجد سقین سرا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 041-33364038
مینو رستگار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 017132440247
عمار مریم آبادی شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
حمید احمدی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
فاطمه میرزائی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
سحر خاکسارحقانی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
شبنم نجفی اصلی پاشاکی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
علیرضا اکبرزاده مفرد شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
آسیه مددی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
سمیه عابدی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
فرهاد فارغی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02144200094
سحر محمودی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02144200094
ساناز حیدری نیا شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
مهری سید هشترودی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
شیوا پورصادق لیمویی شرکت ها شرکت صامت تک آزما 013-31884462
میثم حبیبی دانشگاه شاهد مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 02151214098
معظمه شهیدی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 02156716902-02156713550
مسلم مشایخی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 02156716902-02156713550
علیرضا عزیزی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 02156716902-02156713550
علی حسین زاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61113066– 61112242
سیده سمانه بحرانی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61113066– 61112242
محمد هادی بهرامی شرکت ها شرکت فنی مهندسی البرز تدبیر کاران 021-88515136-9
مریم مظفری شرکت ها آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر 66923141
مهسا دانشمند شرکت ها آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر 66923141
هادی محمدی شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
راشد حاجیان شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
محمدامین فرهمندنژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 66282273
بهناز محجوب کرمانشاهی شرکت ها شرکت پایانه محیط پاک 021-44025812
علی عربی منفرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
سلماز بنی هاشمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 48255122 -021
زهرا ترسلی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی 026-34764010-19
عباس جعفری کاشی دانشگاه کاشان 03155912135
اسما مازوچی دانشگاه کاشان 03155912135
معصومه ربیعی دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 041-33393948
فرزانه افشاری آذر دانشگاه تهران 021-61113300
حسین سعادت زاده شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 021-65611580
نگار محمد حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
هادی پورباقری دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 041-33393918
میثم باریکانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787000-48666
نیلوفر ناصری جهرمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
نازلی جوانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
علی کریمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255366-021
محمد یزدی شرکت ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد 33341052-025
پروانه نجفی شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
نسرین قاچکانلویی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
سید مصطفی میرخلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
علی سلیمی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
حسن حبیب قمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
فرشته پناهی شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
مهدی امیرصادقی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 34256207-026
هدیه رضایی شرکت ها شرکت صامت تک آزما 013-31884462
ماندانا کربنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
میثاق الله داد شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
محمد یحیی بکتاش شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
فاطمه محمدنیا پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787000-48666
صالحه قاهری شرکت ها شرکت آزمون سلامت آسا 66920191
شیما غریبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
نوشین جعفری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
آذر نوریان دهکردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد 33346692-038
مریم بابایی ماهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 05137112788
معصومه بلالی دانشگاه صنعتی همدان 38411217-081
فاطمه صمدی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
خدیجه موسی زادگان پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
فواد حیدری دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سنندج 33738520-087
عبدالله یوسف پور دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سنندج 33738520-087
فروغ رضوانی دانشگاه هرمزگان 07633711027
محبوبه اسکندری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 051-44018381
علی علی نژاد تیلکی دانشگاه مازندران دانشکده شیمی 35302302-011
فاطمه جمشیدی شرکت ها شرکت شتابدهنده ماد آوش کیمیا 36108478-026
محمد رضا زند منفرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 37780043-025
مریم گلچین شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
مهسا ترابی زاده شرکت ها آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر 66923141
بهزاد حضی زاده فرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم پایه 021-44600164
الهام گردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم پایه 021-44600164
مریم آزاد شرکت ها شرکت امین سلامت ایرانیان 026-36560315
علی اسمعیل پور شرکت ها شرکت امین سلامت ایرانیان 026-36560315
رویا اقایار شرکت ها شرکت امین سلامت ایرانیان 026-36560315
میترا آملی دیوا دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
زهرا افشار دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
علیرضا مرادی سکه روانی سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم- نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم 076-35242291_2
فواد مشایخی سوزایی سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم- نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم 076-35242291_2
فریده ربانی سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم- نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم 076-35242291_2
سمیرا تقدیری هارمی سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم- نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم 076-35242291_2
اعظم خوانین زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
نیما محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مجتمع آزمایشگاهی 021-44868447-8 داخلی 204
نیکو استوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مجتمع آزمایشگاهی 021-44868447-8 داخلی 204
مهشید رحیمی فرد وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 021-44787585
علی نعمت الله زاده دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
سمیه قادری دانشگاه کردستان دانشکده علوم 087-33664604-2495
لیلا بهرامی دانشگاه کردستان دانشکده علوم 087-33664604-2495
معصومه فلاح دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده شیمی 09120128676
رضوان براتوند شرکت ها شرکت آبان کیمیای جنوب 09167040927-
سحر فیض کاظمی شرکت ها شرکت آبان کیمیای جنوب 09167040927-
پرستو تاجیک شرکت ها شرکت آبان کیمیای جنوب 09167040927-
لیلا کاتوزیان جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
ریحانه جوانشیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 056-32381205
ماریه حسین زاده شرکت ها شرکت فنی مهندسی صنعت کیفیت نامداران 09309202233
سمیه کریمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) دانشکده بهداشت 071-37251001-4
میترا باقری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد 33346692-038
الهام اسدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد 33346692-038
فهیمه محمودی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
مهدی ایوبی شرکت ها شرکت بهشت آئین 021-86018736
محمدرضا فاریابی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 38381939
جواد صالحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 38381939
شادی جوکار شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
مریم سیاح پور شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
منیره کرمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 02155619913 - 02155629530 - 09219295235
سمیه سبزعلی شرکت ها شرکت داروسازی خرمان 066-33426517
سمیه یادگاری شرکت ها شرکت داروسازی خرمان 066-33426517
فاطمه نعمتی شهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دانشکده پزشکی 57223028-051 داخلی 157
نظیر فتاحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276480
رامش رضایی نژاد دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت اهواز 061-35551057
نسیبه کاووسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشکده علوم پایه 028-33901130
سهیلا خواجه دنگلانی پارک علم و فناوری استان گلستان 1734533777
خدیجه اشجعی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) 34579600-026 داخلی 2443
آنیتا الهی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
مریم سجودی مقدم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
حسین حاتمیان ملکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 04131966209
صدیقه فرامرزی دانشگاه گلستان 01738736238
لیلا آسترکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دانشکده داروسازی 88200120
عفت قلعه نوئی شرکت ها شرکت سیستم کیفیت فنون 021-7-48637691
معصومه جلیلیان شرکت ها شرکت فنی مهندسی بهین آزمون اروند 061-53507693
سحر ازواری بندر عباس شرکت ها شرکت فنی مهندسی بهین آزمون اروند 061-53507693
محدثه پناهی شرکت ها شرکت پیشگام دامپرور سپاهان 031-53300195
معصومه اخلاقی شرکت ها شرکت فنی مهندسی صنعت کیفیت نامداران 09309202233
زهرا نصرالهی خشکبار وزارت جهاد کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
محمد آئینه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 01732121658
فاطمه حسنی نژاد دانشگاه شیراز 07136137182
آسو نوفلی شرکت ها شرکت هامون آزمای شرق 054-33254566-9
مهدیه رفیعی جم شرکت ها شرکت هامون آزمای شرق 054-33254566-9
میثم پسندیده ندامانی دانشگاه گیلان 01333690451
هدیه حسین زاده دانشگاه گیلان 01333690451
جابر باکویی کتریمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 011-33687367
الهه ادیبی دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار) 05144012998
زهرا اکبری دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی 02161113294
فاخته پژمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 061-53265361
نوشین نورشاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 061-53265361
فریبا صادقی شرکت ها شرکت تضامنی مهندس روحی و همکاران 20الی35513518-041
محسن بهمن یار دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
محمد آرمان مهر شرکت ها شرکت کنترل کیفی تستا 05135424801-8
مریم شکوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
معصومه نصیری شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 06133223103-06133223104
سیده فرناز حاجی نوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 02155619913 - 02155629530 - 09219295235
مرضیه معدن کن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 02155619913 - 02155629530 - 09219295235
افسانه مهاجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 02155619913 - 02155629530 - 09219295235
مهدیه اسمعیلی زارع دانشگاه کاشان 03155912135
مهدیه بالویی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده اکولوژی دریای خزر 01133462509
فاطمه سرکوهی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمان 034-32469852-09137130079
مهدیه محمدی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمان 034-32469852-09137130079
مریم حیدرزاده آرانی دانشگاه کاشان 03155912135
ناهید شاهسواری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دانشکده داروسازی 88200120
نرجس زمانی دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار) 05144012998
سید بنیامین دلیرصفت دانشگاه گیلان 01333690451
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان (۰۸۱)32569306-09338333267
مصطفی جعفری دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم شیمی و نفت 29904325-021 & 29904370-021
محمد لندرانی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم شیمی و نفت 29904325-021 & 29904370-021
فاطمه شهراب وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908
علی پرچ وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908