کارگروه تخصصی کروماتوگرافی

دبیر :  محمود نادری
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محمود نادری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
عادل قربانی قاضی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-32106000
مجتبی تاران دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم 08314274545
مینو خسرو شاهی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
مریم محمدیان امیری دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی گروه فیتوشیمی 021-22431783-22431599-29904044
مهدی میرزا وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
کامکار جایمند وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
مریم یوسفی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
جعفر سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
وحید پناهی آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
زهرا بهراد وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
سمیه فکری قمی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
سمیرا محنت فرسا وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908
میترا بیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
وحید حسین زاده اقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
محبوبه بنی فاطمی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
خدیجه اشجعی شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
کامبیز گیلانی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی 22432020
فریده باتقوا شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
مرضیه رضایی شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
کامران عشقی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
روح الله یعقوبی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-32106000
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
محبوبه لسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
مهدا سلطان نژاد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نرگس محمدی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
زهره سادات فلسفی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
اصغر کنعانی دانشگاه تبریز 041-33393095
فاطمه دیرکوند مقدم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 061-36522436
محبوبه ابوالحسنی سورکی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
اعظم حمله داری شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
خدیجه حاجی بابایی نجف آبادی شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
علیرضا زابلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
زهرا آفرین آباده شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 061-33343229
زهرا فدایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 083-34274613
لاله باغ شیرین دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
سهیلا صمدی دانشگاه تهران 021-61113300
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران 02177240572
فهیمه رسول زاده دانشگاه لرستان 066-33120665
فریبا نظری سرنجه دانشگاه لرستان 066-33120665
محمد جواد دیانت دانشگاه خلیج فارس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 077-31222629
سید جلال رضوی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
مهدی زنقایی دانشگاه فردوسی مشهد 05138804049
الهام طلایی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
سحر نوحی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
مجید هاشمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌های نفت کرمانشاه 083-38358077
مهدی اعلایی شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
سارا پاک فطرت شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
زهرا ذوالفقاری شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
مسلم اولادشنبه شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
احسان بخشنده شرکت ها شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان 021-88847444
یسرا حسینی نسب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 66282273
زهرا مرادی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه خرمشهر 061-53507684
مینا خلیلی فراشاه شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
فرخنده سلیمی نژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده ی مواد و انرژی اصفهان 031-33222431
محمد صادقی نیا شرکت ها شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو 021-88067465
جواد فیضی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
مهرنوش گرایش نژاد پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مریم محمودی شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
راضیه عظیمی اترگله وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
فروزان ابراهیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-32106000
سید محمد حنیف منافی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
مسعود مختاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 013-33447058
نجمه یزدانفر جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
مهناز قمبریان جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عاطفه امیدی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
هادی اصفهانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
حامد فراجی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
نفیسه جهانداری شرکت ها شرکت پویا شیمی بندرعباس 076-33344444
الیاس سلطانی دانشگاه مراغه 041-37276068
حمید مددی دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
سمیرا میهن پرست شرکت ها شرکت کنترل کیفی تستا 05135424801-8
شیدا طباخیان وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
شیوا محمدی دانشگاه مراغه 041-37276068
کبرا سادات هاشمی نسب زواره وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
مرضیه حریف شرکت ها شرکت پایانه محیط پاک 021-44025812
مینا عبدی زاده پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
هادی پرستار شهری دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مهسا مبرز شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مرتضی میر شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مهناز نورالهی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
کبری شبانی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
سیده سارا صادقی کلور پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
هادی قنبرنژاد وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 48255122 -021
رقیه حجی ‍ پورمشهدطرقی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
شیوا انواری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
سید علی میرمجیدی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
مرضیه احمدی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
عاطفه السادات کاهه دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مریم آجوری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
زهرا دشت بزرگی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
محمد علی مرشدی شهر بابکی شرکت ها شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو) 021-36261995 09124922665
مصطفی تاجیک شرکت ها شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو) 021-36261995 09124922665
سیدحسین کمالی دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
ندا شیجونی فومنی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
داود جاهدی وایقان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
شیرین گودرزی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
حمید احدی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
حبیب باقری دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
شکوفه حسنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
اصغر زارع پاک روشن شرکت ها شرکت کیمیا مدبران دماوند 02165812868
امید اقبالی شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
آلاله خدادادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33337455
آیدا ایرجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
بابک پوراکبری شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
دریاناز فرهمند بروجنی دانشگاه اصفهان 031-37932900
زهره مومنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
سپیده مهرانی دانشگاه گلستان 017-32223700
سعیده دبیرنیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
سیدحجت الله کاظمی قهفرخی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255077-021
فاطمه شاه رضایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصولات ارگانیک 083-34274613
فاطمه تاج آبادی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی 026-34764010-19
فروغ کرمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
لیلا صفی خانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
محمد کاظم پرنیان شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
مریم رضازادهء بنا وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
مهرداد کاشفی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی 026-34764010-19
مونا وفایی شرکت ها شرکت آزمون سلامت ایرانیان 01333583583
مینو برزکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33337455
نیلوفر احسانی شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
نیلوفر خرندی شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
هادی بهروج پیلی شرکت ها شرکت بهینه آزمای کیش 07644420780
سید وحید قاسمی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی 026-34764010-19
وحیده مهدوی وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 16-22403012-021
سحر بابایی شرکت ها شرکت دانش پژوهان پایش امین 02166559596
الهه هدایتی میارکلایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 011-33687367
فهیمه عرفانی شرکت ها شرکت تحقیقاتی پویندگان فراوری طبیعی 025-32812767
علیرضا محب علی شرکت ها شرکت تحقیقاتی پویندگان فراوری طبیعی 025-32812767
مرجان برازجانی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 34256207-026
حجت خراطی پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مجید محمدی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02166037477
سعید فضلی شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
فاطمه قربانی شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
زهرا مهرانی دانشگاه گیلان 01333690451
بهاره روزبهانی دانشگاه ملایر 08132355414
پگاه رجبی فر دانشگاه ملایر 08132355414
مسعود رئیسی ماکیانی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
علی کاوسی رحیم پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
محمد برخی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
زهرا ملکی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
مژگان صمدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
سهیلا ابراهیمی عماد جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
شبنم فلاح جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
صابر الماسی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
مینا محمد پور جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
الهام امجد سقین سرا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 041-33364038
مینو رستگار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 017132440247
عمار مریم آبادی شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
حمید احمدی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
فاطمه میرزائی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
سحر خاکسارحقانی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
شبنم نجفی اصلی پاشاکی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
علیرضا اکبرزاده مفرد شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
آسیه مددی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
سمیه عابدی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
فرهاد فارغی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02166037477
سحر محمودی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02166037477
ساناز حیدری نیا شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
مهری سید هشترودی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
شیوا پورصادق لیمویی شرکت ها شرکت صامت تک آزما 013-33884462
میثم حبیبی دانشگاه شاهد مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 02151214098
معظمه شهیدی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 02191075299
مسلم مشایخی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 02191075299
علیرضا عزیزی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 02191075299
علی حسین زاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61113066– 61112242
سیده سمانه بحرانی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61113066– 61112242
محمد هادی بهرامی شرکت ها شرکت فنی مهندسی البرز تدبیر کاران 021-88515136-9
مریم مظفری شرکت ها آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر 66923141
مهسا دانشمند شرکت ها آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر 66923141
هادی محمدی شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
راشد حاجیان شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
محمدامین فرهمندنژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 66282273
بهناز محجوب کرمانشاهی شرکت ها شرکت پایانه محیط پاک 021-44025812
علی عربی منفرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
سلماز بنی هاشمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 48255122 -021
زهرا ترسلی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی 026-34764010-19
عباس جعفری کاشی دانشگاه کاشان 03155912135
اسما مازوچی دانشگاه کاشان 03155912135
الهه خدیر دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
معصومه ربیعی دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 041-33393913
فرزانه افشاری آذر دانشگاه تهران 021-61113300
حسین سعادت زاده شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 021-65611580
نگار محمد حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
هادی پورباقری دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 041-33393913
میثم باریکانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787000-48666
نیلوفر ناصری جهرمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
نازلی جوانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
علی کریمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255077-021
محمد یزدی شرکت ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد 33341052-025
پروانه نجفی شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
نسرین قاچکانلویی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
سید مصطفی میرخلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
علی سلیمی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
حسن حبیب قمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
فرشته پناهی شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
مهدی امیرصادقی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 34256207-026
هدیه رضایی شرکت ها شرکت صامت تک آزما 013-33884462
ماندانا کربنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
میثاق الله داد شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
محمد یحیی بکتاش شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
فاطمه محمدنیا پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787000-48666
صالحه قاهری شرکت ها شرکت آزمون سلامت آسا 66920191
محمدتقی فرقدانی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
شیما غریبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
نوشین جعفری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056