موضوع خبر : دوره‌های آموزشی , کارگروه های تخصصی

عنوان خبر : آموزش تخصصی روش میکروسکوپی روبشی الکتروشیمیایی SECM برگزار شد

تاریخ : 1397/12/06تعداد بازدید : 4017

کارگروه تخصصی میکروسکوپ پروبی روبشی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، به منظور به‌روزرسانی و ارتقای دانش کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو و همچنین بهبود نتایج ارایه شده به پژوهشگران و صنایع، کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با روش میکروسکوپی روبشی الکتروشیمیایی (SECM) و کلوین پروب را برگزار کرد.

 

آموزش تخصصی روش میکروسکوپی روبشی الکتروشیمیایی SECM

 

آموزش تخصصی روش میکروسکوپی روبشی الکتروشیمیایی SECM

 

در این دوره، دکتر جابر نشاطی، رئیس پردیس پژوهش انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت، ابتدا به بیان اصول علمی بکارگیری روش‌های الکتروشیمیایی در تعیین خوردگی پرداخت و سپس روش‌های میکروسکوپی روبشی الکتروشیمیایی، میکروسکوپی روبشی کلوین پروب، SVET و کاربرد آن‌ها در فرایند خوردگی را معرفی کرد.

 

سپس، در بازدید از دو آزمایشگاه میکروسکوپ روبشی الکتروشیمیایی و میکروسکوپ روبشی کلوین پروب، آموزش عملی کار با این دو دستگاه آموزش داده شد.

 

شایان ذکر است در این کارگاه آموزشی یک روزه که 5 اسفندماه جاری برگزار گردید، 22 نفر از اعضای کارگروه تخصصی دستگاه‌های SPM شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، حضور داشتند.

 

آموزش تخصصی روش میکروسکوپی روبشی الکتروشیمیایی SECM

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی