کارگروه تخصصی دستگاه SEM

دبیر :  سوگل پلا سید

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
علی الماسی دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی و علم مواد 0411- 3393816
احسان اله شاهی دانشگاه سمنان 023-31532330
مریم خسروی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 44787010 (021) تا 19
فیروز کارگر دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی مواد 88001100-82883511-88005040
مهین هوشیار صادقیان دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
مهدی رجبیون شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
فاطمه محزون دانشگاه شیراز 36139656-071
معصومه معدنی پور وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-32106000
مریم خانی نور دانشگاه بوعلی سینا دانشکده فنی و مهندسی 08131402171
محمد عبدالاحد دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 88013201- 82084905
سمانه غفرانی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040
اکبر مهدیلو دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی معدن و متالورژی 09124240916-02164542917
محسن رسولی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 021-66462313
محمد حسین ظریف دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی مواد مرکز تحقیقات مواد نانوساختار 041-33458085
بابک اکبری شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
مریم شجاعی شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
غلامرضا دهقانی سانیج شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
لیلا معظمی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 82084145-021
روشنک ساده شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
محمود زارعی دانشگاه تبریز 33393914-041
حبیب الله بشنام دانشگاه شهید چمران اهواز 06133226498
سیده سوگل پلاسید شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف 67641231-67641232
بهناز کاوه دانشگاه شیراز 36139656-071
مینا محبی مراد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نازلی دارخال وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
فرزانه عربپور رق آبادی دانشگاه تربیت مدرس 021-82884906
مریم رباط میلی پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
پریسا شاه کرمی دانشگاه لرستان 066-33120665
سید محمد هادی هاشمی دوگاهه دانشگاه تهران 021-61113300
علیرضا چرختاب مقدم شرکت ها شرکت آریا رستاک 09127998653-44484785-44439331
فرهنگ پارسی کیا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
محمد رضا نورانی شرکت ها شرکت آریا رستاک 09127998653-44484785-44439331
مریم کرباسی شرکت ها شرکت آریا رستاک 09127998653-44484785-44439331
مهناز امیرآبادی زاده دانشگاه سیستان و بلوچستان 05431136454
داوود خادمی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
رامونا نیک خصال دانشگاه الزهرا (س) 02188623205
ساغر منصف دانشگاه شیراز پژوهشکده فناوری نانو 36139656-071
محمدرضا صلح پور فرد دانشگاه شیراز پژوهشکده فناوری نانو 36139656-071
مهسا شبانی شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
مسعود ترکاشوند شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مونا نواصرزاده شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
بهنام رحمانی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
نازنین نیکرو شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
الهام سادات حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 05137112788
ماندانا طیبی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
محمد زارع گاریزی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فیزیک 02177240484
نادی شجاعی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040
علی اسفندیار دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
محسن گندمکار شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
المیرا رفعت ماه دانشگاه شیراز 07136137182
لیلا جابر انصاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
محمد علی حاجی معتمد التجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
محمد پرستگاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33865355
مائده فولادگر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33865355
وحید شجاعی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
باقر محمدی نصرت آباد شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
محسن کریمی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332392204 داخلی 2538 مستقیم: 02332394514
مینا دامغانی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332392204 داخلی 2538 مستقیم: 02332394514
محمد یزدی شرکت ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد 33341052-025
مریم گل آبادی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
رئوف رحیم زاده ترابی دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
رشید خطی نژاد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 021-77209039
احد نسیمی اصل دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 021-77209039
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
سعید چراغ سحر کیاسرایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی 67641231-67641232
امیر مهیار اژدرپور وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
بتول عزیزی دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 33393914-041
صدیقه فرامرزی دانشگاه گلستان 01738736238
آسیه السادات کاظمی شیخ شبانی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فیزیک 02177240484
علی پادرگانی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فیزیک 02177240484
کمیل صدرجوادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276489
علیرضا نیکزاد دانشگاه یاسوج 07431001412
کوثر داوودی راد دانشگاه یاسوج 07431001412
مریم ادهمی دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی مواد 041-33458020
حسن عظیمی جویباری دانشگاه دامغان 02331177027