کارگروه تخصصی دستگاه SPM

دبیر :  صدیقه صادق حسنی
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
سحر طیب طاهر پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040
سمیرا میرجلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
مرضیه کرد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 021-77209039
ندا عبودزاده دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 021-77209039
فاطمه خاکراه دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
مریم خسروی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 44787010 (021) تا 19
فاطمه صالحی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 88013201- 82084905
مریم خراشادیزاده دانشگاه بیرجند دانشکده علوم گروه فیزیک آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی 31026631-056
اصغر عسکرپورکبیر دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-42306860 - 034-42333543-4
عبدالحمید هاتفی مهرجردی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-42306860 - 034-42333543-4
مریم مغفوریان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
سمانه سادات حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
پروین هادیان وزارت جهاد کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
فاطمه نصیرایی دانشگاه اصفهان 031-37932900
جواد یاراحمدی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-42306860 - 034-42333543-4
علی نخستین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33113844
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
محمود زارعی دانشگاه تبریز 041-33393095
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
فاطمه ناصری دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
داریوش میرزایی دانشگاه لرستان 066-33120665
سمیرا بیات پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
زینب زعفرانی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
فاطمه قرهی قهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
مهدی خزاعی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05431136454
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
علی شکراله زاده طهرانی دانشگاه تربیت مدرس 021-82884906
سید حسن علوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 05137112788
الهام خادمی مقدم دانشگاه شهید چمران اهواز 06133226498
رامونا نیک خصال دانشگاه الزهرا (س) 02188623205
سودابه واثقی نیا دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
سید مصطفی میرخلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
ماندانا طیبی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
عباس دریانی دانشگاه دامغان 02331177027
حسن عظیمی جویباری دانشگاه دامغان 02331177027
هادی بشرنواز دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 73227843
محمد مهدی شهیدی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332392204 داخلی 2538 مستقیم: 02332394514
سجاد محمودپورقمصر دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
علی اسفندیار دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
حسین نبی زاده دانشگاه گلستان 01738736238
سیده سارا صادقی کلور پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
طاهر مقدمی دانشگاه گیلان 01333690451
محمدجواد نصراصفهانی دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
نادر احمدوند دانشگاه ملایر 08132355414
منصوره امینی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
رسول احدی هادی بیگلو دانشگاه کاشان 03155912339
زینب حجار وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255366-021
اشکان یزدی دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
فتانه جعفری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276489
فلوریا شکیبایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
سیده مهناز هاشمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 024-33153206
محسن کریمی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332392204 داخلی 2538 مستقیم: 02332394514
قدمعلی باقریان دهقی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332392204 داخلی 2538 مستقیم: 02332394514
سارا بهرامپور دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) 34579600-026 داخلی 2443
بتول عزیزی دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 33393914-041
وجیهه ترابی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردکان 03532220011-14
مریم کریمیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
سیدحسین بنی طبای کوپایی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردکان 03532220011-14
سعیده نورشرق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) 04134327603-04131452190
وجیهه عظیمیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
محمد یزدی شرکت ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد 33341052-025
یوسفعلی قربانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت پژوهشکده توسعه فناوری‏های فرآورش و انتقال گاز 02148252431
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان 08132569306
عزیز احسان دوست دانشگاه شهید چمران اهواز 06133226498
سارا سعادتمند دانشگاه شهید چمران اهواز 06133226498
رها هادی دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
منیره براتی مقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 05137112788
آسیه السادات کاظمی شیخ شبانی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فیزیک 02177240484
مرتضی میرزائی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان 33776611-034