کارگروه تخصصی دستگاه SPM

دبیر :  صدیقه صادق حسنی
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
سحر طیب طاهر پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
سمیرا میرجلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
مرضیه کرد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 021-77209039
ندا عبودزاده دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 021-77209039
فاطمه خاکراه دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
مریم خسروی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787000-48666
فاطمه صالحی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 88013201- 82084905
مریم خراشادیزاده دانشگاه بیرجند دانشکده علوم گروه فیزیک آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی 31026631-056
اصغر عسکرپورکبیر دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-42306860 - 034-42333543-4
عبدالحمید هاتفی مهرجردی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-42306860 - 034-42333543-4
مریم مغفوریان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
سمانه سادات حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
پروین هادیان وزارت جهاد کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
فاطمه نصیرایی دانشگاه اصفهان 031-37932900
جواد یاراحمدی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-42306860 - 034-42333543-4
علی نخستین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33113844
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-333261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-333261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-333261247
محمود زارعی دانشگاه تبریز 041-33393095
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
فاطمه ناصری دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
داریوش میرزایی دانشگاه لرستان 066-33120665
سمیرا بیات پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
زینب زعفرانی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
فاطمه قرهی قهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
مهدی خزاعی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05431136454
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
علی شکراله زاده طهرانی دانشگاه تربیت مدرس 021-82884906
سید حسن علوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 05137112788
الهام خادمی مقدم دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
رامونا نیک خصال دانشگاه الزهرا (س) 02188623205
سودابه واثقی نیا دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
سید مصطفی میرخلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
ماندانا طیبی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
عباس دریانی دانشگاه دامغان 02335220384
حسن عظیمی جویباری دانشگاه دامغان 02335220384
هادی بشرنواز دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 7843
محمد مهدی شهیدی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332300240-7 داخلی 3519 مستقیم: 02332300328
سجاد محمودپورقمصر دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
علی اسفندیار دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
حسین نبی زاده دانشگاه گلستان 01738736238
سیده سارا صادقی کلور پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
طاهر مقدمی دانشگاه گیلان 01333690451
علی عربی منفرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
محمدجواد نصراصفهانی دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
نادر احمدوند دانشگاه ملایر 08132355414
منصوره امینی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
رسول احدی هادی بیگلو دانشگاه کاشان 03155912135
زینب حجار وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255366-021
اشکان یزدی دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
فتانه جعفری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276480
فلوریا شکیبایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
سیده مهناز هاشمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 024-33739128
محسن کریمی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332300240-7 داخلی 3519 مستقیم: 02332300328
قدمعلی باقریان دهقی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332300240-7 داخلی 3519 مستقیم: 02332300328
سارا بهرامپور دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) 34579600-026 داخلی 2443
بتول عزیزی دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 33393914-041
وجیهه ترابی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردکان 03532220011-14
مریم کریمیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
سیدحسین بنی طبای کوپایی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردکان 03532220011-14
نگار صادقی نژاد دانشگاه ایلام 0859241231
سعیده نورشرق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان) 04134327603-04131452190
وجیهه عظیمیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
محمد یزدی شرکت ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد 33341052-025
یوسفعلی قربانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت پژوهشکده توسعه فناوری‏های فرآورش و انتقال گاز 02148252431
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان (۰۸۱)32569306-09338333267