کارگروه تخصصی دستگاه TEM

دبیر :  داود قرایلو

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
رکسانا پسیان دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
ساناز شریف زاده شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
آیدا اعظمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
پری‌سیما بهبهانی دانشگاه شهید چمران اهواز 06133226498
مهشید شفیع زاده دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113380
فریدون علیخانی حصاری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040
شهین احمدیان دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113380
مریم خانی نور دانشگاه بوعلی سینا 08131402171
ساناز شبیکه دانشگاه شیراز 07132286899
سید حسن علوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 05137112788
سارا سعادتمند دانشگاه شهید چمران اهواز 06133226498
سید محمد هادی هاشمی دوگاهه دانشگاه تهران 021-61113300
داود قرایلو دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
حسن شیرازی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 02161114078
علیرضا چرختاب مقدم شرکت ها شرکت آریا رستاک 09127998653-44484785-44439331
مریم کرباسی شرکت ها شرکت آریا رستاک 09127998653-44484785-44439331
محمد رضا نورانی شرکت ها شرکت آریا رستاک 09127998653-44484785-44439331
نوشین جعفری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040
پوپک امینی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
ژاله تائب انستیتو پاستور ایران 02166953311
فاطمه صالحی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 88013201- 82084905
فائزه فقیهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 86704720
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
مجتبی حسین پور شرکت ها شرکت نانو پژوهش آزما ۰۹۱۹۴۹۹۳۰۴۷
سجاد قاسمی شرکت ها شرکت سیمین سپهر مهراندیش 09372628902
رضا شوندی شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778
محمد صادق صادقی دانشگاه شیراز 07136137182
محمد یزدی شرکت ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد 33341052-025
داوود خادمی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394