کارگروه تخصصی متالورژی

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محمد رحمتی شرکت ها شرکت سنجش گستر صنعت سپاهان 031-33932021
وحید براهیمی شرکت ها شرکت سنجش گستر صنعت سپاهان 031-33932021
سپیده جلیلوند شرکت ها شرکت آزما صنعت قائم 02144987506
مسعود امامی شرکت ها شرکت آزما صنعت قائم 02144987506
محمدرضا رفیعی آشتیانی شرکت ها شرکت آزما صنعت قائم 02144987506
فضه حیدری شرکت ها شرکت دقیق سنجش سهند آذر 04134468651
سیاوش نیرومند شرکت ها شرکت طاها قالب طوس 35411376(051)
محمدسجاد ربیعی زاده دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
حبیب الله بشنام دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
رضا بیات شرکت ها شرکت پویان صنعت نهاد 021-51083000
مجید حداد شرکت ها شرکت پویان صنعت نهاد 021-51083000
مجتبی موحدی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
احسان الله جزایری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 024-33153007
حسن کشاورزافشار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 024-33153007
ارسلان جواهری عفیف شرکت ها شرکت هامون آزمای شرق 054-33431729-30
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
مهین هوشیار صادقیان دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
سید حسین میرمقتدایی شرکت ها شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد 031-36259394
مهرداد شهباز دانشگاه ارومیه 044-33469670