کارگروه تخصصی تعیین ماهیت

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
علی اصغر حصیری امیری پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
جمال طاهران پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مهری نوروزی تیسه پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
خدیجه موسی زادگان پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
حجت خراطی پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
جواد زارع شرکت ها شرکت پترو آزمای سیراف 051-36073629
سمانه محمدنژاد شرکت ها شرکت پترو آزمای سیراف 051-36073629
سارا فتح اله خان شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 021-65611580
میلاد کربلائی باقر شرکت ها شرکت مهندسی آریانام 9- 02166911056
فرشته حسین زاده شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 06152286958
مریم کریمی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 06152286958
عارفه کردجزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
پروانه مولائی شرکت ها مجتمع آزمایشگاهی چرخه طبیعت سبز 077-33452609
هما حبیبی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
نجمه یزدانفر جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
مهناز قمبریان جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
سلما مهدیزاده شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
مرجان زارعی شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
فاطمه منفرد شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
امیررضا بوالخیری شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
آسیه عباس اصل حیزانی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 53507691 061
فاطمه علیزاده شرکت ها شرکت سینا آزمای بندر 076-32560271
فاطمه ذبیحی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 05435313179
میثاق الله داد شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
علیرضا ایران نژادی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
اعظم قربانی دانشگاه کاشان 03155912339
زهره حیدری شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
زهرا کردرستمی شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
عاطفه امیدی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
مینا محمد پور جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
مجید حیدری منشادی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
معصومه حاجی داداشی شرکت ها شرکت دقت آزمون بسپار 024-33415477
ایرج بهروزی راد شرکت ها شرکت تابان شیمی شایسته 021-66086495
اسماعیل قانعی دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار) 05144012998
زهرا سادات غزالی شرکت ها شرکت بهساز 66439294-021
شادی جوکار شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
فاطمه مردانی شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 021-65611580
زهرا شاکرمی شرکت ها شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان 35246879- 031
حمید حیدری شرکت ها شرکت اکسیر تجهیز آزما 66611770-02166653502
نگین حقیقت نائینی شرکت ها شرکت خاتم پلیمر 021-88908533
لیلا اصغریان شرکت ها شرکت خاتم پلیمر 021-88908533
محمدمهدی ارومیه ای شرکت ها شرکت خاتم پلیمر 021-88908533
مهرداد خدادوست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 061-53265361
سیده اشرف السادات شریفی شرکت ها شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان 35246879- 031
نسیم رحیمی شرکت ها شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان 35246879- 031
مولود بهمن زیاری شرکت ها شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان 35246879- 031
رقیه عالی زاده ایسینی شرکت ها شرکت پویا شیمی بندرعباس 076-33344444