کارگروه تخصصی علوم و فناوری‌های شناختی

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
رضا رستمی شرکت ها کلینیک آتیه درخشان ذهن 02184012840
رضا کاظمی شرکت ها کلینیک آتیه درخشان ذهن 02184012840
سمیه حیثیت طلب دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 041-33392154
مهدی تهرانی دوست پژوهشکده علوم شناختی 02176291130
زهرا عالمی شرکت ها کلینیک مغز و شناخت 02188802063
میر شهرام صفری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب 02122429765-داخلی 121
علیرضا سلیمی شرکت ها مرکز ارتز و پروتز کوثر 22948008
کامران کاظمی دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی برق و الکترونیک 37264121-071
بابک کمالی دوست آزاد شرکت ها شرکت زیست تجهیز آزما آپادانا 02433737939
مصلح عبدالهادی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک 09351400779-02184063331-02166468435
مهران خراسانی پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM پژوهشکده علوم شناختی
علی مقداری دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک 021-66165698
احسان صفاری دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
احسان عبداللهی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
فاطمه سادات داعی نژاد دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
زهرا رفیعی نظری دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مینا عرب بنی اسد دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
لیلا کوکبی دانشگاه هنر تهران دانشکده معماری و شهرسازی 02166733410