کارگروه تخصصی آنالیز سطح

دبیر :  شمیم صمدیان
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محبوبه اسدی شرکت ها شرکت ایران دلکو 021-88284801 /021-56231432
ندا اکبری مبارکه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
محمود انداچه شرکت ها شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو 021-88067465
جواد بختیاری وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255366-021
هادی بشرنواز دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
سارا بشکوفه جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
آزاده پاپن جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
زهرا شهیدیان جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
سیدحسین بنی طبای کوپایی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد پژوهشکده پوشش های نانو ساختار 03535216134-03535218156
ژینوس جوادی دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته 031-33919023
محمد جواد دیانت دانشگاه خلیج فارس 077-31222629
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی 02177240572
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
شمیم صمدیان شرکت ها شرکت فناوری پویان اکسیر کوشا 09302005766.....02126602467
وحید پوررجب شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778
ملیحه غفاری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040
مژگان فلاحتی مروست دانشگاه صنعتی امیرکبیر 021-66462313
محبوبه کریمی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
حسن کشاورزافشار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 024-33153206
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33113844
رامونا نیک خصال دانشگاه الزهرا (س) 02188623205
الهام مفرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
سعیده دبیرنیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
مهسا شبانی شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 73227843
کسری شمس رفیعی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مکانیک 02186094672 - 02188220801 - 09385168511
طاهره خزلی دانشگاه ایلام 0859241231
زهرا صدقی قره چشمه جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
فاطمه توکل زاده جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
فاطمه جعفریانی شرکت ها شرکت فناوری خلاء کهربا 02186094102
امین سرحدی شرکت ها شرکت فناوری خلاء کهربا 02186094102
فاطمه صمدیان شرکت ها شرکت فناوری پویان اکسیر کوشا 09302005766.....02126602467
علی حسین زاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61113066– 61112242
سیده سمانه بحرانی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61113066– 61112242
فاطمه نصیرایی دانشگاه اصفهان 031-37932900
احمد نعمتی شرکت ها شرکت توسعه حسگرسازان آسیا 76250163
مسعود مجیدی دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی مواد مرکز تحقیقات مواد نانوساختار 041-33458085
رضا باقری شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
مرتضی اسداله زاده تنسوان شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
اصغر تقی لو دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61113066– 61112242
محمد پرستگاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33865355
مائده فولادگر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33865355
الناز اکبری شرکت ها شرکت ایران دلکو 021-88284801 /021-56231432
هانیه شریفی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز مشهد 051-38218146
علیرضا بدیعی دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده شیمی -02161112614
محمد یزدی شرکت ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد 33341052-025
وجیهه ترابی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردکان 03532220011-14
علی حیدریان دانشگاه سمنان 02331532319
ماندانا کرمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 44787010 (021) تا 19
نرگس افروخته پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 44787010 (021) تا 19
مهرا خیریه شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778
امین بلیلا شرکت ها شرکت امین طرح آزما ایرانیان 04135487058
علیرضا نیکزاد دانشگاه یاسوج 07431001412
علی محمدپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33113844
مریم مظفری شرکت ها شرکت صنعت آفرین ماهان 34764141-026
فریما منشور شرکت ها شرکت صنعت آفرین ماهان 34764141-026
رها هادی دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
فایزه کرکه آبادی دانشگاه سمنان 02331532319
مریم رمضانی شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
بهنام پورتقی شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
زهرا جعفری دانشگاه ایلام 0859241231