آمار بازدید
2
بازدید امروز
184
بازدید ماه گذشته
89153
بازدید کلی

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
Iranian Journal of Laboratory Knowledge (IJLK)

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدتها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس میشد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش ها و دستاوردهای مختلف کارگروه های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه های کشور را منتشر می کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می شود.شماره 30 - تابستان 1399

- در این شماره می‌خوانید:

* اخبار
- طرح های اعتباری شبکه آزمایشگاهی در فصل پاییز.

- ششمین رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی.

 

* معرفی استاندارد
- استاندارد ملی برای ارزیابی ماندگاری خاصیت آبگریزی ایجاد شده با استفاده از فناوری نانو در منسوجات.


* مقالات
- حالت های عملکردی میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در مطالعات خوردگی (SECM)

- معرفی اصول عملکرد و ساختارهای میکروسکوپ الکترونی عبوری محیطی درجا/بهنگام مجهز به محیط گازی کنترل شده (TEM)؛

- مقایسه دقیق ترین روش های اندازه گیری گوگرد کل در بنزین و گازوئیل؛

- میکرواسپکتروفوتومتری، روشی برای تشخیص جوهرهای مختلف در جعل اسناد؛

- روش های آماده سازی نمونه برای کروماتوگرافی گازی (GC).

 


download

نسخه مجله الکترونیکی
(7.87 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت بالا
(4.29 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت متوسط
(3.41 مگابایت)

آرشیو
شماره تاریخ انتشار دانلود نسخه الکترونیکی
29 بهار 1399 (7.32 مگابایت)
28 زمستان 1398 (7.05 مگابایت)
27 پاییز 1398 (6.46 مگابایت)
26 تابستان 1398 (7.33 مگابایت)
25 بهار 1398 (9.3 مگابایت)
24 زمستان 1397 (9.85 مگابایت)
23 پاییز 1397 (10.1 مگابایت)
22 تابستان 1397 (8.14 مگابایت)
21 بهار 1397 (7.05 مگابایت)
20 زمستان 1396 (8.94 مگابایت)
19 پاییز 1396 (9.12 مگابایت)
18 تابستان 1396 (7.39 مگابایت)
17 بهار 1396 (8.79 مگابایت)
16 زمستان 1395 (7.64 مگابایت)
15 پاییز 1395 (8.02 مگابایت)
14 تابستان 1395 (8.04 مگابایت)
13 بهار 1395 (8.78 مگابایت)
12 زمستان 1394 (7.78 مگابایت)
11 پاییز 1394 (7.58 مگابایت)
10 تابستان 1394 (10.56 مگابایت)
09 بهار 1394 (12.35 مگابایت)
08 زمستان 1393 (11.1 مگابایت)
07 پاییز 1393 (10.72 مگابایت)
06 تابستان 1393 (12.79 مگابایت)
05 بهار 1393 (17.98 مگابایت)
04 زمستان 1392 (4.82 مگابایت)
03 پاییز 1392 (5.58 مگابایت)
02 تابستان 1392 (16.63 مگابایت)
01 بهار 1392 (5.34 مگابایت)

ارتباط با فصلنامه IJLK@nanolab.ir