آمار بازدید
3
بازدید امروز
147
بازدید ماه گذشته
86333
بازدید کلی

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
Iranian Journal of Laboratory Knowledge (IJLK)

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدتها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس میشد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش ها و دستاوردهای مختلف کارگروه های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه های کشور را منتشر می کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می شود.شماره 25 - بهار 1398

- در این شماره می‌خوانید:

اخبار
- حمایت ویژه شبکه آزمایشگاهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز علمی-پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان

 

* معرفی استاندارد
- راهنمای استاندارد برای تصحیح اثرات بین عنصری در آنالیز به روش طیف سنجی پرتو ایکس (ASTM E1361-02  2014).


* مقالات
- نیازهای آموزشی به منظور درک تضمین کیفیت؛

- آماده سازی نمونه‌های زیستی به منظور تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)؛

- معرفی ساختار و کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی (EF-TEM)؛

- میکروسکوپ تونل زنی روبشی اسپین قطبیده (STM).

 


download

نسخه مجله الکترونیکی
(9.3 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت بالا
(7.54 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت متوسط
(6.96 مگابایت)

آرشیو
شماره تاریخ انتشار دانلود نسخه الکترونیکی
24 زمستان 1397 (9.85 مگابایت)
23 پاییز 1397 (10.1 مگابایت)
22 تابستان 1397 (8.14 مگابایت)
21 بهار 1397 (7.05 مگابایت)
20 زمستان 1396 (8.94 مگابایت)
19 پاییز 1396 (9.12 مگابایت)
18 تابستان 1396 (7.39 مگابایت)
17 بهار 1396 (8.79 مگابایت)
16 زمستان 1395 (7.64 مگابایت)
15 پاییز 1395 (8.02 مگابایت)
14 تابستان 1395 (8.04 مگابایت)
13 بهار 1395 (8.78 مگابایت)
12 زمستان 1394 (7.78 مگابایت)
11 پاییز 1394 (7.58 مگابایت)
10 تابستان 1394 (10.56 مگابایت)
09 بهار 1394 (12.35 مگابایت)
08 زمستان 1393 (11.1 مگابایت)
07 پاییز 1393 (10.72 مگابایت)
06 تابستان 1393 (12.79 مگابایت)
05 بهار 1393 (17.98 مگابایت)
04 زمستان 1392 (4.82 مگابایت)
03 پاییز 1392 (5.58 مگابایت)
02 تابستان 1392 (16.63 مگابایت)
01 بهار 1392 (5.34 مگابایت)

ارتباط با فصلنامه IJLK@nanolab.ir