آمار بازدید
1
بازدید امروز
24
بازدید ماه گذشته
94949
بازدید کلی

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
Iranian Journal of Laboratory Knowledge (IJLK)

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدتها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس میشد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش ها و دستاوردهای مختلف کارگروه های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه های کشور را منتشر می کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می شود.

IJLK 42

شماره 42 - تابستان 1402

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
     - توسعه شبکه سازی آزمایشگاه ها.

 

* استاندارد
     - ارزیابی ساختار ثانویه پروتئین هنگام برهمکنش با نانومواد با استفاده از رنگ تابی دورانی فرابنفش.

 

* مقالات

    - عدم قطعیت در فرایند نمونه برداری.

    - تعیین و ارزیابی منابع عدم قطعیت در آزمون ضربه شارپی.

    - تعیین خلوص مواد با استفاده از دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC).

    - انواع نشانگرها در میکروسکوپ روبشی لیزری هم کانون (بخش دوم).

    - اعتباربخشی به نتایج در آزمایشگاه تشخیص و آنالیز مواد مخدر؛ شناسایی کانابینوئیدها به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC).

    - کاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری در زمینه توسعه، تحلیل و تشخیص نقایص دستگاه ها و قطعات صنعت نیمه هادی.

 


download

نسخه مجله الکترونیکی

download

نسخه با کیفیت بالا

download

نسخه با کیفیت متوسط

آرشیو
شماره تاریخ انتشار دانلود نسخه الکترونیکی
41 بهار 1402 download
40 زمستان 1401 download
39 پاییز 1401 download
38 تابستان 1401 download
37 بهار 1401 download
36 زمستان 1400 download
35 پاییز 1400 download
34 تابستان 1400 download
33 بهار 1400 download
32 زمستان 1399 download
31 پاییز 1399 download
30 تابستان 1399 download
29 بهار 1399 download
28 زمستان 1398 download
27 پاییز 1398 download
26 تابستان 1398 download
25 بهار 1398 download
24 زمستان 1397 download
23 پاییز 1397 download
22 تابستان 1397 download
21 بهار 1397 download
20 زمستان 1396 download
19 پاییز 1396 download
18 تابستان 1396 download
17 بهار 1396 download
16 زمستان 1395 download
15 پاییز 1395 download
14 تابستان 1395 download
13 بهار 1395 download
12 زمستان 1394 download
11 پاییز 1394 download
10 تابستان 1394 download
09 بهار 1394 download
08 زمستان 1393 download
07 پاییز 1393 download
06 تابستان 1393 download
05 بهار 1393 download
04 زمستان 1392 download
03 پاییز 1392 download
02 تابستان 1392 download
01 بهار 1392 download

ارتباط با فصلنامه IJLK@nanolab.ir