آمار بازدید
4
بازدید امروز
166
بازدید ماه گذشته
87542
بازدید کلی

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
Iranian Journal of Laboratory Knowledge (IJLK)

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدتها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس میشد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش ها و دستاوردهای مختلف کارگروه های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه های کشور را منتشر می کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می شود.شماره 28 - زمستان 1398

- در این شماره می‌خوانید:

* اخبار
- گزارش فعالیت های شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در سال 1398.

 

* معرفی استاندارد
- روش استاندارد برای اندازه گیری سطح کاتالیست و حامل های کاتالیست (03 - D3663 بازبینی 2015)


* مقالات
- معرفی روش پرتو یونی متمرکز - میکروسکوپ الکترونی روبشی (FIB-SEM)؛

- اندازه گیری گوگرد با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی منبع پیوسته با تفکیک بالا (ارزیابی ده ساله) (AAS)؛

- معرفی کمومتریکس (بخش اول)؛

- مروری بر نکات عملی در تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM).

 


download

نسخه مجله الکترونیکی
(7.05 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت بالا
(4.6 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت متوسط
(3.44 مگابایت)

آرشیو
شماره تاریخ انتشار دانلود نسخه الکترونیکی
27 پاییز 1398 (6.46 مگابایت)
26 تابستان 1398 (7.33 مگابایت)
25 بهار 1398 (9.3 مگابایت)
24 زمستان 1397 (9.85 مگابایت)
23 پاییز 1397 (10.1 مگابایت)
22 تابستان 1397 (8.14 مگابایت)
21 بهار 1397 (7.05 مگابایت)
20 زمستان 1396 (8.94 مگابایت)
19 پاییز 1396 (9.12 مگابایت)
18 تابستان 1396 (7.39 مگابایت)
17 بهار 1396 (8.79 مگابایت)
16 زمستان 1395 (7.64 مگابایت)
15 پاییز 1395 (8.02 مگابایت)
14 تابستان 1395 (8.04 مگابایت)
13 بهار 1395 (8.78 مگابایت)
12 زمستان 1394 (7.78 مگابایت)
11 پاییز 1394 (7.58 مگابایت)
10 تابستان 1394 (10.56 مگابایت)
09 بهار 1394 (12.35 مگابایت)
08 زمستان 1393 (11.1 مگابایت)
07 پاییز 1393 (10.72 مگابایت)
06 تابستان 1393 (12.79 مگابایت)
05 بهار 1393 (17.98 مگابایت)
04 زمستان 1392 (4.82 مگابایت)
03 پاییز 1392 (5.58 مگابایت)
02 تابستان 1392 (16.63 مگابایت)
01 بهار 1392 (5.34 مگابایت)

ارتباط با فصلنامه IJLK@nanolab.ir