آمار بازدید
1
بازدید امروز
131
بازدید ماه گذشته
94130
بازدید کلی

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
Iranian Journal of Laboratory Knowledge (IJLK)

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدتها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس میشد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش ها و دستاوردهای مختلف کارگروه های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه های کشور را منتشر می کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می شود.

IJLK38

شماره 38 - تابستان 1401

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
- آزمایشگاه های توانمند در ارایه خدمات کارآمد معرفی شدند؛ جدیدترین رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی.

 

* استاندارد
- روش پیشنهادی تعیین مدول تغییرشکل پذیری؛ آزمایش بارگذاری صفحه ای سنگ (NACE Stan).

 

* مقالات

- الزامات تولید، فرآوری، بازرسی و صدور گواهی، برچسب گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک؛

- شناسایی قطعی مواد با استفاده از فلورسانس پرتو ایکس (XRF)؛

- میکروسکوپ روبشی لیزری هم کانون (کانفوکال)؛

- کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری محیطی درجا (به هنگام) مجهز به سلول مایع در حوزه های مختلف (بخش اول)  (TEM)؛

- تعیین مدول الاستیسیته با تکیه بر نتایج آزمایش بارگذاری صفحه ای؛

- بررسی متابولومیکس کلونی های قارچی و باکتریایی با استفاده از GC-MS.

 


download

نسخه مجله الکترونیکی

download

نسخه با کیفیت بالا

download

نسخه با کیفیت متوسط

آرشیو
شماره تاریخ انتشار دانلود نسخه الکترونیکی
37 بهار 1401 download
36 زمستان 1400 download
35 پاییز 1400 download
34 تابستان 1400 download
33 بهار 1400 download
32 زمستان 1399 download
31 پاییز 1399 download
30 تابستان 1399 download
29 بهار 1399 download
28 زمستان 1398 download
27 پاییز 1398 download
26 تابستان 1398 download
25 بهار 1398 download
24 زمستان 1397 download
23 پاییز 1397 download
22 تابستان 1397 download
21 بهار 1397 download
20 زمستان 1396 download
19 پاییز 1396 download
18 تابستان 1396 download
17 بهار 1396 download
16 زمستان 1395 download
15 پاییز 1395 download
14 تابستان 1395 download
13 بهار 1395 download
12 زمستان 1394 download
11 پاییز 1394 download
10 تابستان 1394 download
09 بهار 1394 download
08 زمستان 1393 download
07 پاییز 1393 download
06 تابستان 1393 download
05 بهار 1393 download
04 زمستان 1392 download
03 پاییز 1392 download
02 تابستان 1392 download
01 بهار 1392 download

ارتباط با فصلنامه IJLK@nanolab.ir