آمار بازدید
4
بازدید امروز
233
بازدید ماه گذشته
87112
بازدید کلی

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
Iranian Journal of Laboratory Knowledge (IJLK)

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدتها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس میشد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش ها و دستاوردهای مختلف کارگروه های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه های کشور را منتشر می کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می شود.شماره 27 - پاییز 1398

- در این شماره می‌خوانید:

* اخبار
- نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، برگزار شد.

- افزوده شدن خدمات جدید به سبد حمایتی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

 

* معرفی استاندارد
- مشخصات استاندارد برای آب مصرفی در آزمایشگاه (Designation: D1193-06).


* مقالات
- روش های آماده سازی نمونه در آنالیز به روش طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس (XRF)؛

- معرف روش واشتابی پرتو به منظور بهبود عملکرد تصویربرداری در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)؛

- پیشرفت های اخیر در حوزه میکروسکوپ الکترونی عبوری پویا (TEM)؛

- میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی و کاربردهای آن در زیست شناسی سلولی و مولکولی (AFM)؛

 

 

 


download

نسخه مجله الکترونیکی
(6.46 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت بالا
(8.86 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت متوسط
(6.89 مگابایت)

آرشیو
شماره تاریخ انتشار دانلود نسخه الکترونیکی
26 تابستان 1398 (7.33 مگابایت)
25 بهار 1398 (9.3 مگابایت)
24 زمستان 1397 (9.85 مگابایت)
23 پاییز 1397 (10.1 مگابایت)
22 تابستان 1397 (8.14 مگابایت)
21 بهار 1397 (7.05 مگابایت)
20 زمستان 1396 (8.94 مگابایت)
19 پاییز 1396 (9.12 مگابایت)
18 تابستان 1396 (7.39 مگابایت)
17 بهار 1396 (8.79 مگابایت)
16 زمستان 1395 (7.64 مگابایت)
15 پاییز 1395 (8.02 مگابایت)
14 تابستان 1395 (8.04 مگابایت)
13 بهار 1395 (8.78 مگابایت)
12 زمستان 1394 (7.78 مگابایت)
11 پاییز 1394 (7.58 مگابایت)
10 تابستان 1394 (10.56 مگابایت)
09 بهار 1394 (12.35 مگابایت)
08 زمستان 1393 (11.1 مگابایت)
07 پاییز 1393 (10.72 مگابایت)
06 تابستان 1393 (12.79 مگابایت)
05 بهار 1393 (17.98 مگابایت)
04 زمستان 1392 (4.82 مگابایت)
03 پاییز 1392 (5.58 مگابایت)
02 تابستان 1392 (16.63 مگابایت)
01 بهار 1392 (5.34 مگابایت)

ارتباط با فصلنامه IJLK@nanolab.ir