آمار بازدید
1
بازدید امروز
151
بازدید ماه گذشته
85778
بازدید کلی

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
Iranian Journal of Laboratory Knowledge (IJLK)

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدتها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس میشد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش ها و دستاوردهای مختلف کارگروه های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه های کشور را منتشر می کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می شود.شماره 24 - زمستان 1397

- در این شماره می‌خوانید:

اخبار
- برگزاری نشست های کارگروه های تخصصی در دی ماه 97

- سومین سفر استانی مدیران مراکز عضو شبکه؛ بازدید از آزمایشگاه‎های استان هرمزگان

 

* معرفی استاندارد
- روش آزمون استاندارد برای سموم هالوژنه آلی و پلی کلرو بی فنیل ها در آب با استفاده از میکرو استخراج و کروماتوگرافی


* مقالات
- آشنایی با آنالیزهای سطح بر اساس جذب و دفع فیزیکی (BET)؛

- پیشرفت‎های اخبر در کروماتوگرافی گازی سریع (GC-FMAE)؛

- بررسی خواص الکتروشیمیایی مواد در مقیاس نانو با استفاده از میکروسکوپ حرارتی - یونی روبشی (STIM)؛

- معرفی اصول پایه میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی (TEM).

 


download

نسخه مجله الکترونیکی
(9.85 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت بالا
(4.55 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت متوسط
(3.7 مگابایت)

آرشیو
شماره تاریخ انتشار دانلود نسخه الکترونیکی
23 پاییز 1397 (10.1 مگابایت)
22 تابستان 1397 (8.14 مگابایت)
21 بهار 1397 (7.05 مگابایت)
20 زمستان 1396 (8.94 مگابایت)
19 پاییز 1396 (9.12 مگابایت)
18 تابستان 1396 (7.39 مگابایت)
17 بهار 1396 (8.79 مگابایت)
16 زمستان 1395 (7.64 مگابایت)
15 پاییز 1395 (8.02 مگابایت)
14 تابستان 1395 (8.04 مگابایت)
13 بهار 1395 (8.78 مگابایت)
12 زمستان 1394 (7.78 مگابایت)
11 پاییز 1394 (7.58 مگابایت)
10 تابستان 1394 (10.56 مگابایت)
09 بهار 1394 (12.35 مگابایت)
08 زمستان 1393 (11.1 مگابایت)
07 پاییز 1393 (10.72 مگابایت)
06 تابستان 1393 (12.79 مگابایت)
05 بهار 1393 (17.98 مگابایت)
04 زمستان 1392 (4.82 مگابایت)
03 پاییز 1392 (5.58 مگابایت)
02 تابستان 1392 (16.63 مگابایت)
01 بهار 1392 (5.34 مگابایت)

ارتباط با فصلنامه IJLK@nanolab.ir