آمار بازدید
8
بازدید امروز
201
بازدید ماه گذشته
88188
بازدید کلی

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران
Iranian Journal of Laboratory Knowledge (IJLK)

خدا را شاکریم که این فرصت را به ما عنایت فرمود تا بار دگر قدمی، هر چند کوچک، درمسیر نشر علم و دانش در این مرز پرگهر برداریم. مدتها بود جای خالی یک نشریه علمی در فضای تخصصی آزمایشگاهی احساس میشد؛ این نیاز زمانی شدت گرفت که مقالات، گزارش ها و دستاوردهای مختلف کارگروه های تخصصی شبکه افزایش چشمگیری یافت. از این رو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران» را به منظور توسعه و ترویج دانش تخصصی دستگاهی در آزمایشگاه های کشور را منتشر می کند. این نشریه به صورت الکترونیکی و در قالب های مختلف برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان این حوزه، تهیه و از طریق پایگاه اینترنتی شبکه منتشر می شود.شماره 29 - بهار 1399

- در این شماره می‌خوانید:

* اخبار
-کارگاه بین المللی چالش های عملی موجود در تست کرونا و تجربیات ایران.

 

* معرفی استاندارد
- واژه نامه جامع فناوری نانو، اصطلاحات و تعاریف 15 استاندارد ملی.


* مقالات
- معرفی برخی از کاربردهای روش پرتویونی متمرکز-میکروسکوپ الکترونی روبشی در علوم زیستی و پلیمرها (FIB-SEM)

- طیف سنج جذب اتمی لیزر دیودی (DI-AAS)؛

- معرفی کمومتریکس (بخش دوم)؛

- تداخلات طیفی در طیف سنج نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP).

 


download

نسخه مجله الکترونیکی
(7.32 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت بالا
(5.15 مگابایت)

download

نسخه با کیفیت متوسط
(3.67 مگابایت)

آرشیو
شماره تاریخ انتشار دانلود نسخه الکترونیکی
28 زمستان 1398 (7.05 مگابایت)
27 پاییز 1398 (6.46 مگابایت)
26 تابستان 1398 (7.33 مگابایت)
25 بهار 1398 (9.3 مگابایت)
24 زمستان 1397 (9.85 مگابایت)
23 پاییز 1397 (10.1 مگابایت)
22 تابستان 1397 (8.14 مگابایت)
21 بهار 1397 (7.05 مگابایت)
20 زمستان 1396 (8.94 مگابایت)
19 پاییز 1396 (9.12 مگابایت)
18 تابستان 1396 (7.39 مگابایت)
17 بهار 1396 (8.79 مگابایت)
16 زمستان 1395 (7.64 مگابایت)
15 پاییز 1395 (8.02 مگابایت)
14 تابستان 1395 (8.04 مگابایت)
13 بهار 1395 (8.78 مگابایت)
12 زمستان 1394 (7.78 مگابایت)
11 پاییز 1394 (7.58 مگابایت)
10 تابستان 1394 (10.56 مگابایت)
09 بهار 1394 (12.35 مگابایت)
08 زمستان 1393 (11.1 مگابایت)
07 پاییز 1393 (10.72 مگابایت)
06 تابستان 1393 (12.79 مگابایت)
05 بهار 1393 (17.98 مگابایت)
04 زمستان 1392 (4.82 مگابایت)
03 پاییز 1392 (5.58 مگابایت)
02 تابستان 1392 (16.63 مگابایت)
01 بهار 1392 (5.34 مگابایت)

ارتباط با فصلنامه IJLK@nanolab.ir