آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک

دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

1382

ساخت ادوات نانوالکترونیک و اکترومکانیم

سید شمس الدین مهاجرزاده

فاطمه صالحی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران- خیابان کارگر شمالی تقاطع جلال آل احمد- آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک

  88013201- 82084905 88011235

  www.tfl.ir

  info@nano123.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها