آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف مرکز پدافند غیر عامل

1392

برق _ انرژی _ ایمنی _ EMC تجهیزات IT ، مانیر ، محصولات الکترونیکی و الکتریکی ، تجهیزات اداری و فناوری اطلاعات و رایانه ها ، صفحه های نمایش

حمیدرضا عابدی

سجاد شیروانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران خیابان آزادی بلوار شهید اکبری انتهای خیابان شهید قاسمی جنب ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف پلاک 17https://jdsharif.ac.ir/labs/essl

  تهران خیابان آزادی بلوار شهید اکبری انتهای خیابان شهید قاسمی جنب ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف پلاک 17https://jdsharif.ac.ir/labs/essl

  021-67641470 021-67641472

  padafand@jdsharif.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها