آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف مرکز پدافند غیر عامل

حمیدرضا عابدی

سجاد شیروانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران خیابان آزادی بلوار شهید اکبری خیابان شهید قاسمی جنب ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف پلاک 17

  021-66075142 021-66075143

  smartlab.sharif@gmail.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها