آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر، مغناطیس و نانوتکنولوژی

دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم گروه فیزیک

1394

مغناطیس- نانوتکنولوژی- ذخیره سازی هیدروژن- باتری های لیتیون یون- ابررسانایی

هادی عربی

مجتبی کمیلی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  استان خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی ، دانشکده علوم، گروه فیزیک ، آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی های نو، مغناطیس و نانوتکنولوژی

  05138804146

  REMNlab@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها