آزمایشگاه مرکزی

پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

1386

آنالیز دستگاهی آنالیز مواد بیوتکنولوژی فیبر نوری

حکیمه علومی

بتول لشکری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته.

  33776611-034 33776617-034

  www.kgut.ac.ir

  info@kgut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها