آزمایشگاه سطوح زیستی

شرکت ها شرکت برنا کیان رستا

1393

مهندسی پزشکی - مهندسی بافت - مهندسی بافت پیشرفته - مهندسی بیومتریال - بیولوژی سیستم ها - مهندسی بیولوژی - مهندسی سیستم های کنترل شده رهایش دارو - BioNEMs - BioMEMs

شیوا اسبری

مهشید گیوریان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، اتوبان صدر غرب به شرق، بهار جنوبی، پلاک 16، واحد 8

  021-26603978 021-26804104

  BIOARMOURSCOMPANY@GMAIL.COM

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها