مجموعه آزمایشگاه ها

پارک علم وفناوری استان همدان

1393

زیست فناوری-سفال و سرامیک

سمیرا عطایی

سمیرا عطایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  شهر همدان– بلوار سردار شهید همدانی – نرسیده به میدان فرودگاه – پارک علم و فناوری همدان

  شهر همدان– بلوار سردار شهید همدانی – نرسیده به میدان فرودگاه – پارک علم و فناوری همدان داخلی 245

  08132569306 08132569209

  www.hstp.ir

  info@hstp.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها