آزمایشگاه آب و محیط زیست

دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

محمد فارسی

سارا آفتاب

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  فارس، شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهدسی 2، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، ساختمان آزمایشگاهها، طبقه ششم، آزمایشگاه آب، کدپستی:7193616511.

  36133763-071 36473180-071

  https://cpe.shirazu.ac.ir/labs

  sarahaftab84@gmail.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها