آزمایشگاه شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشکده شیمی

1386

اسحاق زبیری

امین سلیمانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانقشم

  استان هرمزگان، شهرستان قشم، کیلومتر 18 جاده درگهان – قشم، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم.

  9-35287001-076

  https://qeshm.iau.ir/fa

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها