آزمایشگاه مرکزی نفت

دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

1389

محمد فارسی

سارا آفتاب

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  فارس، شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، آزمایشگاه مرکزی نفت، کدپستی: 7193616511

  36133770-36133612-071 36473180-071

  https://shirazu.ac.ir

  sarahaftab84@gmail.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها