آزمایشگاه علوم و صنایع غذایی

دانشگاه زابل دانشکده کشاورزی گروه صنایع غذایی

1378

سید محمد احمدی

فرشته بامری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزابل

  استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، کدپستی: 35856-98613.

  32239406-054 32239406-054

  sma_257@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها