مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور شهرکرد

محسن نکوئی نیا

مژده قاسمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  چهارمحال و بختیاریشهرکرد

  چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، خیابان فردوسی شمالی، بالاتر از صدا و سیما، دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد.

  32226311-038 داخلی 203

  shahrekord.chb.pnu.ac.ir

  shahrekord.chb.pnu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان چهارمحال و بختیاری
  استاندارد ها