آزمایشگاه تحقیقات شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

1375

شیمی - شیمی تجزیه - فیتوشیمی - گیاهان دارویی - آماده‌سازی نمونه - شیمی محیط زیست - حذف آلاینده ها - نانوشیمی

مازیار احمدی گلسفیدی

داود بیک نژاد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانگرگان

  گلستان، گرگان، بلوار شهید کلانتری، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی 39975-49147

  گلستان، گرگان، بلوار شهید کلانتری، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی 39975-49147

  32132271-017 32151913-017

  http://gorganiau.ac.ir

  beiknejad@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها