آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

انواع قیر-سیمان -طح بتن -طرح آسفالت-مرغوبیت مصالح بتن-

محمدرضا جعفری

مریم بیژنی پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  هرمزگان، شهرستان بندرعباس، بلوار امام حسین (ع)، بعد از سه راه آزادگان، اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان.

  هرمزگان، شهرستان بندرعباس، بلوار امام حسین (ع)، بعد از سه راه آزادگان، اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان.

  17-33352314-076 33351228-076

  hr.tsml.ir

  hr@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها