مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت داروسازی خرمان

1373

آزمون فیزیک شیمایی و میکروبی

صالح صالح نیا

صالح صالح نیا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  لرستانخرم آباد

  لرستان، خرم آباد، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان ابتکار 2، داروسازی خُرّمان، کد پستی: 6814183155.

  066-33426517 066-33408211

  www.khorraman.ir

  khorraman@gmail.com

  آزمایشگاه های استان لرستان
  استاندارد ها