آزمایشگاه NMR

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مجتمع آزمایشگاهی

1377

سعید رضائی

ابراهیم خسروی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مجتمع آزمایشگاهی زکریا رازی، طبقه اول، ابتدای سالن شرقی

  021-44868447-8 داخلی 203 021-44868446

  http://zlc.srbiau.ac.ir

  shimashakouriasl@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها