آزمایشگاه NMR

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مجتمع آزمایشگاهی

1377

مهدی کمالی دولت آبادی

اسماعیل رنجبری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مجتمع آزمایشگاهی زکریا رازی، طبقه اول، ابتدای سالن شرقی

  021-44868447-8 داخلی 203 021-44868446

  http://zlc.srbiau.ac.ir

  shimashakouriasl@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها