آزمایشگاه تحقیقات فیزیک، نانو و پلاسمای سرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده علوم

1387

فیزیک لایه های نازک، لایه نشانی،

گیسا رضائی

گیسا رضائی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  <<البرز، کرج، بلوار موذن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، سوله عباس پور>>

  026-34182467 026-34418156

  www.kiau.ac.ir

  m_moghri_moazzen@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها