آزمایشگاه ویرومیکس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

1398

محسن کشاورز

اسما خنشا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  بوشهر-خیایان امام خمینی (ره) -نبش کوچه بوستان 19

  07733341827-8

  http://pgtmrc.bpums.ac.ir/

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها