پلاریمتر 

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , اندازه , بيولوژيك , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :061-33738380
عنوان دستگاه :Polarimeter 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مایعات درصد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین مقدار قند ها توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00
یکشنبه 8:00 17:00
سه شنبه 8:00 17:00
چهارشنبه 8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
معصومه نورانی پژوهشيار 061-33738380
آیه سواری زاده کارشناس ارشد 061-33738380
احمد باباپور مفرد کارشناس ارشد 061-33738380