طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :مکانیکی , فیزیکی , شیمیایی , ساختار , اندازه , بیولوژیک , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :061-33738380
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جامد و مایعات Absorbance 100%
جامد و مایعات Transmittance(T%) 100%

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی گروه عاملی توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
آیه سواری زاده کارشناس ارشد 061-33738380
معصومه نورانی پژوهشيار 061-33738380