دستگاه الکتروفورز مویین 

تاریخ بروز رسانی : 1396/11/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , اندازه , بیولوژیک , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :061-33738380
عنوان دستگاه :Capillary Electrophoresis 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ماکرو مولکول ها و سموم وانزیم ها ppm-ppb ppb

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری جداسازی ماکرو مولکول ها و سموم وانزیم ها توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
دوشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
احمد باباپور مفرد کارشناس ارشد 061-33738380
آیه سواری زاده کارشناس ارشد 061-33738380
معصومه نورانی پژوهشيار 061-33738380