کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

تاریخ بروز رسانی : 1396/11/11

شماره تماس آزمایشگاه :061-33738380
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مایع ppm-ppb PPB

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نمونه مایع- هد اسپیس توسط آزمايشگاه 1200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00
دوشنبه 8:00 17:00
چهارشنبه 8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
احمد باباپور مفرد کارشناس ارشد 061-33738380
آیه سواری زاده کارشناس ارشد 061-33738380
معصومه نورانی پژوهشيار 061-33738380