طیف سنج پراش پرتو ایکس

تاریخ بروز رسانی : 1403/01/27

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05431136454
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین فاز شدت (Count/sec) ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین فاز توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 07:00 14:30
یکشنبه 07:00 14:30
دوشنبه 07:00 14:30
سه شنبه 07:00 14:30
چهارشنبه 07:00 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
صادق بیابانگرد بارانی کارشناس ارشد 05431136454