مجموعه آزمایشگاه‌ها

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1386

نانو- شیمی، مهندسی شیمی، فیزیک و زیست

امین بهزادمهر

افسانه نارویی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزاهدان

  سیستان و بلوچستان - زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان - مجموعه آزمایشگاهی پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه

  05433452338 05433452338

  www.usb.ac.ir

  nano@usb.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها