طیف سنج جذب اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1396/09/14

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی
شماره تماس آزمایشگاه :083-38326210
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عناصر ppm-ppb 0.0001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی انواع عناصر تشکیل دهنده ترکیب توسط آزمايشگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه 08:00 15:00
سه شنبه 08:00 15:000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شکوفه برون کارشناس ارشد 083-38326210