کروماتوگراف گازی

تاریخ بروز رسانی : 1399/03/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی
شماره تماس آزمایشگاه :083-38326210
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز ، شناسایی کیفی وکمی ترکیبات آلی توسط آزمايشگاه 1000000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شکوفه برون کارشناس ارشد 083-38326210