دستگاه سنجش گاز دودکش 

تاریخ بروز رسانی : 1394/08/11

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :076-33352420-21
عنوان دستگاه :Exhaust Gas Analyzer
زمینه های کاربردی :ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
CO-NO2-NO-NOx-H2S-SO2-CxHy-H2 ppm 0.00
O2-CO2-(E-air)-Effg درصد 0.00
Ta-Tg درجه سانتیگراد 0.00

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری گازهای خروجی از دودکش توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 15:00
یکشنبه 7:30 15:00
دوشنبه 7:30 15:00
سه شنبه 7:30 15:00
چهارشنبه 7:30 15:00
پنجشنبه 7:30 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
پارسا مکی زاده كارشناس 076-33352420-21