طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1399/03/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :083-38326210
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیبات شیمیایی nm .

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تشخیص گروههای عاملی ترکیبات شیمیایی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه 14:00 18:00
سه شنبه 14:00 18:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي