میکروسکوپ الکترونی روبشی

تاریخ بروز رسانی : 1402/06/07

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :08131402171
عنوان دستگاه :Scanning Electron Microscope
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشاهده ریزساختارهای سطوح نمونه و آنالیز عنصری µm بزرگنمایی تا 20هزار برابر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
عکس برداری از ریزساختارها توسط آزمايشگاه 2800000
آنالیز عنصری EDX توسط آزمايشگاه 2800000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 08:00 16:00
یکشنبه 08:00 16:00
دوشنبه 08:00 16:00
سه شنبه 08:00 16:00
چهارشنبه 08:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه تبخیر کننده خلاء, آنالیزور ترکیب شیمیایی, دستگاه کندوپاش یونی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مریم خانی نور کارشناس ارشد 08131402171