خشک کن انجمادی

تاریخ بروز رسانی : 1401/12/16

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی , ساختار , بیولوژیک
شماره تماس آزمایشگاه :038-33361010
عنوان دستگاه :Freeze Dryer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :نمونه ها باید یصورت فریز شده ارائه شوند
توضیحات:در حجم بالا هماهنگی گردد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خشک کردن در خلاء و شرما توسط آزمايشگاه 1600000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منوچهر مومنی شهرکی دکتری 038-33361010