مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

1364

نوشا ضیاء جهرمی

نوشا ضیاء جهرمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  چهارمحال و بختیاریشهرکرد

  استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد شهرکرد

  038-33361010 038-33361011

  www.iaushk.ac.ir

  jahangiri.m@iaushk.ac.ir

  آزمایشگاه های استان چهارمحال و بختیاری
  استاندارد ها