کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی
شماره تماس آزمایشگاه :08412223081
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری سموم و مواد بیولوژیک در نمونه ها ميكرون تا چند نانو 1 نانوگرم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری میزان دارو و سموم در نمونه های پزشکی و ... توسط آزمايشگاه 1200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
پنجشنبه 8:00 14:00
جمعه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : آب دوبار تقطیر, سانتریفوژ, بن ماری, هیتر استیرر, ترازو
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی عیدی مربی 08412223081