طیف سنج جذب اتمی

خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی
شماره تماس آزمایشگاه :08412223081
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات ppm-ppb 1ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری میزان فلزات نمونه های بالینی، غذایی، آب، هوا و... توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : استانداردهای فلزات, کپسول استیلن, پمپ هوا
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی عیدی مربی 08412223081