طیف سنج جذب اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/16

شماره تماس آزمایشگاه :7-34225204-034
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آهن، مس، منگنز و روی ppm 0.001
روی ppm 0.001
منگنز ppm 0.001
مس ppm 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری عناصر آهن، روی، منگنز و مس توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه 8:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه جذب اتمی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سعیده بردسیری كارشناس 7-34225204-034
مژده حیدری کارشناس ارشد 7-34225204-034