دستگاه هضم کجلدال

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/16

شماره تماس آزمایشگاه :7-34225204-034
عنوان دستگاه :Kjeldahl Digestor
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری ازت برگ و خاک درصد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
هضم و عصاره گیری برای اندازه گیری ازت برگ و خاک توسط آزمايشگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه هضم کجلدال
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سعیده بردسیری كارشناس 7-34225204-034