دستگاه عیب یاب فراصوت

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/22

شماره تماس آزمایشگاه :7-33235004-034
عنوان دستگاه :Ultrasonic Flaw Detector
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جوش و ضخامت فلزات میلیمتر 1.5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بازرسی جوش های نفوذی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهدی امیرپورسعید کارشناس ارشد 7-33235004-034